87470-70-0

B-D-Glucopyranoside,phenyl2,3-bis-O-(phenylmethyl)-4,6-O-[(R)-phenylmethylene]-1-thio-

Cas Number: 87470-70-0  Molecular Structure
Product Code
143682
Product Name
B-D-Glucopyranoside,phenyl2,3-bis-O-(phenylmethyl)-4,6-O-[(R)-phenylmethylene]-1-thio-
Cas Number
87470-70-0
Molecular Formula
C33H32O5S